مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

واکنش تصادفی در نمونه گیری طبقه بندی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 13:4 - دوشنبه 28 مهر1393

این مقاله، مدل واکنش تصادفی را که در کریستوفیدز که در نمونه گیری طبقه بندی شده ارائه شده است، توسعه می دهد. مقایسه ی بین بکارگیری در نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه بندی شده ارائه می شود. بعلاوه، این مدل با تکنیک تصادفی در نمونه گیری طبقه بندی شده ی کیم و وارد مقایسه می شود.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی


 

روش تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:9 - دوشنبه 28 مهر1393

تصور کنید شما روانشناس صنعتی و سازمانی برای یک شرکت هستید.وظیفه شما تعین اثر بخشی یک برنامه آموزشی جدید برای عمل کرد سازنده بهتر در کارکنان است شاید کارکنان در استفاده از یک سیستم جدید کامپیوتری که در جهت افزایش بهره وری آنها حمایت و تولید شده است مورد آزمایش واقع شوند. شما از چه راهی برای تعیین چگونگی کارکرد این آموزش گام بر میدارید؟ آیا شما برنامه را بررسی خواهید کرد تا این که مشخص شود که همان گونه که به نظر میرسد باید تاثیرگذار باشد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                              


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: روش تحقیق در روان شناسی, فرضیه آماری, سوالات تحقیق, متغیرها در تحقیق

 

پژوهش‌های روان‌شناسی بامطالعات همبستگی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:35 - یکشنبه 27 مهر1393

مطالعات همبستگی برای یافتن ارتباط بین متغیرها انجام می‌شود. یک مطالعه همبستگی سه نتیجه محتمل می‌تواند داشته باشد: همبستگی مثبت، همبستگی منفی و نبود همبستگی. ضریب همبستگی معیاری برای شدّت و ضعف همبستگی و از 1- تا 1+ متغیر است.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                              


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مطالعات همبستگیی, ضریب همبستگ پژوهش های روان شناسی, پژوهش آرشیوی

 

فرق آمار ناپارامتریک و پارامتریک

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:22 - یکشنبه 27 مهر1393

به ساده ترین بیان باید گفت که برای سنجش فرضیه هایی که متغیر آن ها کمی است از آمار پارامتریک استفاده می شود. متغیر های کمی به علت کمی بودن و واحد پذیر بودن از این ویژگی برخورد دارند که آنها را میانگین پذیر و انحراف معیار پذیر می کنند و به دلیل همین ویژگی معمولا برای استفاده از آزمون های پارامتریک، پیش فرض هایی لازم است که از آن جمله نرمال بودن توزیع جامعه است زیرا در حالتی که توزیع جامعه نرمال نباشد، میانگین و انحراف معیار، نمایی واقعی از داده ها را به تصویر نمی کشانند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: فرق آمار ناپارامتریک و پارامتریک, آزمون های آماری, متغیرها, تحلیل آماری پایان نامه

 

آمار استنباطی و آمار توصیفی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:15 - یکشنبه 27 مهر1393

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. در این مقاله با تاکید بر فنون و روش های آماری استنیاطی، کاربرد آمار در مقاله های علمی-پژوهشی ارائه خواهد شد.در ادامه یک فایل اموزشی آورده شده است.

                                                           


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آزمون های آماری, آزمون های استنباطی, تحلیل آماری پایان نامه, توزیع های طبیعی

 

آزمونهاي ناپارامتريك در آمار و روش تحقيق

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:53 - یکشنبه 27 مهر1393

اين آزمون از آزمونهاي ناپارامتري است كه براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته با مقياس رتبه اي به كار مي‌رود.همچون آزمون مك نمار، اين آزمون نيز مناسب طرحهاي ماقبل و مابعد است (يك نمونه در دو موقعيت مختلف)، و يا دو نمونه كه از يك جامعه باشند. اين آزمون اندازه تفاوت ميان رتبه ها را در نظر مي‌گيرد بنابراين متغيرها مي‌توانند داراي جوابهاي متفاوت و يا فاصله اي باشند. اين آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه اي وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرايط آزمون t جانشين خوبي براي آن است. نمونه هاي به كار برده شده در اين آزمون بايد نسبت به ساير صفت هايشان جور شده (جفت شده) باشند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                    


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آزمون مک نمار, آزمونهای ناپارامتریک, آزمون t, آزمون تک نمونه ای دورها, آزمونz آزمون خطای استاندارد میانگین

 

آزمون های پارامتریک (parametric tests) :

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:37 - یکشنبه 27 مهر1393

آزمون های پارامتریک، آزمون های استنباطی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده های جمع آوری شده در طرح های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض می گیرند که داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه ها واریانس مساوی دارند. آزمون های استنباطی غیرپارامتری، روندهایی می باشند که فرض های کمی در مورد داده ها و به ویژه توزیع آنها داشته و در مقایسه با روندهای پارامتری از توان کمتری برخوردارند. تحلیل واریانس یکی از آزمون های آماری پارامتریک پرتوان، برای آزمون فرضیه آماری، با مجموعه ایی از طرح ها و مدل های متفاوت و روندهای وابسته می باشد. از این تکنیک، جهت کشف تاثیر اصلی و نیز تاثیرات تعاملی متغیر(های) مستقل(عامل) بر روی متغیر وابسته استفاده می گردد. آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس، روند های آماری بسیار مفیدی می باشند که می توانند در پژوهش های مربوط به شهر، با توجه به ماهیت آن، بطور گسترده ایی مورد استفاده قرار گیرند.در ادامه یک فایل آموزش اورده شده است.

                                               


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آزمون های پارامتریک, parametric tests, روش های آماری کلاسیک, تحلیل واریانس چند عاملی

 

آزمون ناپارامتريك فريدمن جهت رتبه بندي عوامل

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:27 - یکشنبه 27 مهر1393

وقتي داده‏هاي مربوط به k گروه نمونه جور شده، حداقل در سطح مقياس ترتيبي باشند، «آزمون فريدمن براي تجزيه واريانس دوطرفه از طريق رتبه ‏بندي» بکار مي‏رود تا اين فرضيه را که k گروه نمونه همه از يک جامعه آماري مشترک آمده‏ اند، بسنجيم.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                       


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آزمون های ناپارامتریک, آزمون فریدمن, رتبه بندی عوامل, آزمون فریدمن و رتبه بندی عوامل

 

آمار توصيفي Descriptive Statistics

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:13 - یکشنبه 27 مهر1393

شکل‌های ساده آمار از همان ابتدای تمدن مورد استفاده قرار می­گرفت، یعنی از زمانی که علایم تصویری یا نشانه­های دیگر برای ثبت تعداد مردم، حیوانات و اشیای بی­جان در روی پوست حیوانات، صفحات سنگی یا کنده درختان و دیوار غارها به‌کار می­رفت. سه هزار سال پیش از میلاد، بابلی­ها از ورقه­های سفالی کوچک برای ثبت اطلاعات مربوط به بازدهی کشاورزی و اجناس معامله‌شده به صورت پایاپای یا پولی استفاده می­کردند. در قرن هفدهم و در کشورهای انگلستان و آلمان، آمار برای اولین بار در مطالعات اجتماعی به‌کار گرفته شد. بین سال‌های 1750 و 1850 در فرانسه و انگلستان تعداد زیادی مطالعات اجتماعی انجام گرفت. از 1890 تا 1940 در سایه تلاش­های دو آماردان، آمار به علم تبدیل شد. این دو نفر عبارت از "کارل پیرسون"ریاضیدان و "رونالد ایلمر فیشر"زیست‌شناس، از منطقه لندن بودند.در طول این دوره تحول آمار تحت سیطره انگلیسی‌ها قرار گرفت. آمار طی صد سال گذشته پیشرفت زیادی کرده است و به عنوان علمی جدید و نو وارد علوم گردیده و از کاربرد عملی آن جدا شده است و با این پیشرفت آمارشناسان قادر گردیده‌اند که در شرایط مختلف تصمیم­گیری، هنگامی که اطلاعات به‌طور کامل درباره یک موضوع معین در دسترس نمی­باشد یک روش منطقی و اصولی برای رسیدن به مطلب مورد نظر برقرار نمایند و به بهترین صورت به نتایج مورد نظر دسترسی پیدا کرده و اهداف خود را عملی نمایند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                         


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار توصیفی, انواع متغیر, توزیع فراوانی, میانگین و انحراف معیار

 

انواع روشهاي آمار توصيفي و استنباطي ( پارامتريك و ناپارامتريك)

نویسنده : ونوس | تاریخ : 19:54 - یکشنبه 27 مهر1393

در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامي عناصر جامعه است.

در آمار استنباطي يا inferential پژوهشگر با استفاده مقادير نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمين و يا آزمون فرض آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهد.براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آمار استنباطي استفاده مي شود.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                           


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی, روشهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک, سرشماری, آزمون های پارامتریک

 

دانلود رایگان کتاب آمار عادل آذر

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:59 - یکشنبه 27 مهر1393

این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است. هدف از این کتاب  آشنایی با مفاهیم پایه ای علم آمار و ضرورت بکارگیری فنون و تکنیک های آن در دانش مدیریت به منظور اداره بهتر سازمان ها است.

دریافت کتاب  آمار به صورت پاورپوینت عادل آذر

                                                          

دریافت کتاب آمار به صورت پی دی اف عادل آذر

                                                             


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مفاهیم اساسی در آمار, کتاب آمار عادل آذر, تحلیل اکتشافی داده ها, آمار استنباطی

 

آشنایی با آمار توصیفی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:31 - یکشنبه 27 مهر1393

در عصر حاضر کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که آمار نقشی لاینفک در زندگی روزمره ما بازی می‌کند. اخبار روزانه رسانه‌های گروهی با گزارشی از وضع هوا به پایان می‌رسندو در طول اخبار، به جریانهای بازار بورس و سهام اشاره می‌شود و روزنامه‌ها خبر از افزایش نرخ اجناس می‌دهندو…

آمار به عنوان پایه یک روش و راه موثر در بررسی مسائل موجود، در بسیاری از زمینه‌های علمی از جمله جامعه شناسی، کشاورزی، فیزیک و….به‌ کار گرفته می‌شود. در دانش امروزی، معمولا سعی می‌شود که اطلاعات موجود در یک زمینه خاص، در قالب اعداد نمایش داده شود تا به هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات، فهم بهتری از پدیده مورد مطالعه به‌ دست آمده و امکان مقایسه فراهم گردد. در یک جمله آمار مجموعه‌ای از روشهای جمع آوری، تهیه وتنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که برای کسب یک یا چند نتیجه به خدمت گرفته می‌شود.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                     


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار توصیفی, نمودارهای آماری, منحنی های فراوانی, معیارهای پراکندگی, معیارهای مرکزی

 

رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن (برآورد پارامترهای چند پاسخی)

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:2 - شنبه 26 مهر1393

رگرسيون غير خطي:

" همه رياضيات اشاره بر اين دارد كه خط راست ثابت بهترين است ، اما انحراف به چپ و راست با تاريخ همساز است- دابليو. اچ. اودن"

رابطه زير با رابطه اي متفاوت دو متغير را به هم ربط مي دهد:

Y = a + b X 2 در اينجا غير خطي بودن فقط مربوط به متغير است پس به راحتي مي توان تحليل رگرسيوني استاندارد را مستقيما به كار برد اما به مثال زير توجه كنيد:

Y = X b در اينجا مساله مشكلتر مي شود. وقتي غير خطي بودن به پارامتر مربوط شود چه بايد كرد؟ آمار به اين سوال اينگونه پاسخ مي دهد: تبديلي را انجام مي دهيم تا معادله را بر حسب پارامتر خطي كند و بعد بقيه عمليات را انجام مي دهيم.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                         


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن, رگرسیون غیر خطی, برآورد پارامترهای چند پاسخی در رگرسیون غیر خطی

 

کاربرد توزیع‌های آمیخته - مقیاس نرمال چند متغیره در برازش مدل‌های چند سطحی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:12 - شنبه 26 مهر1393

در بسیاری از تحقیقات کاربردی مدل‌های چند سطحی چارچوب مناسبی برای مطالعه داده‌های وابسته که در سطوح مختلف جمع‌آوری شده‌اند فراهم می‌سازند. ما در این مقاله خانواده‌ای از توزیع‌های آمیخته-مقیاس نرمال چند متغیره را برای مدل‌های چند سطحی پیشنهاد می‌کنیم که نسبت به توزیع نرمال منعطف‌تر است. مدل پیشنهادی امکان برازش بهتر را وقتی توزیع مشاهدات دم سنگین‌تر و قله‌مندتر از نرمال است فراهم می‌کند. با توجه به آنکه استنباط آماری پارامترها توسط روش حداکثر درستنمایی حاشیه‌ای منجر به حل انتگرال‌های پیچیده با ابعاد بالا خواهد شد رهیافت شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیر مارکوفی را برای برآورد بیزی پارامترهای مدل پیشنهاد می‌کنیم. از آنجا که کشیدگی توزیع‌های مختلف عضو این خانواده متفاوت است، مدل‌ چند سطحی را با انواع توزیع‌هایی از خانواده فوق بر مجموعه‌ای از داده‌های واقعی برازش می‌دهیم. در آخر، توسط معیارهای انتخاب مدل متداول بهترین مدل را که برازنده داده‌هاست برگزیده‌ایم.در ادامه فایل آموزشی زیر را مطالعه کنید.

                                           


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مدلهای رگرسیون خطی چند سطحی, توزیع لاپلاس, الگوریتم نمونه گیری گیبز, تحلیل بیزی مدلهای چند سطحی

 

برآورد بازگشتی پارامترهای مدل های چندسطحی در حضور خطاهای اندازه گيری

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:9 - شنبه 26 مهر1393

اگرچه خطای اندازه گيری در اکثر آزمايشات علمی وجود دارد اما معمولا برای ساده سازی مدل بندی وجود آن در مطالعات آماری ناديده گرفته می شود. در اين مقاله، روش های مختلف برآورد پارامترهای مدل های چندسطحی در حضور خطای اندازه گيری مورد مطالعه قرار می گيرد. علاوه بر اين، روشی جديد برای برآورد پارامترها در اين حالت پيشنهاد می شود که در مقايسه با روش های مرسوم قبلی از دقت بالا و سرعت همگرايی قابل قبول تری برخوردار است. همچنين، به کمک مطالعه شبيه سازی و تحليل داده های مربوط به هزينه و درآمد تعدادی از خانوارهای شهر تهران در سال 1387 عملکرد روش پيشنهادی با روش های مرسوم مورد ارزيابی و مقايسه قرار می گيرد.در ادامه فایل آموزشی زیر را با کلیک بر روی تصویر زیر مطالعه نمایید.

                                               


دسته بندی :
برچسب‌ها: مدل های چند سطحی, خطای اندازه گيری, الگوريتم بازگشتی, روش شبیه سازی برون یابی, بوت استرپ

 

بررسی تاثیر اندازه ی حجم نمونه در مدل های چندسطحی با رویکرد زیرنمونه گیری

نویسنده : ونوس | تاریخ : 23:8 - جمعه 25 مهر1393

موضوعات تحقیقاتی بیشماری در حوزه علوم اجتماعی، پزشکی، کشاورزی و غیره وجود دارند که شامل داده¬هایی با ساختار همبستگی درون گروهی است. واضح است برای چنین داده هایی مدل های رگرسیون خطی معمولی به دلیل عدم لحاظ این همبستگی ذاتی از کارایی قابل قبولی برخوردار نیستند. در این حالت مدل¬های مناسب که قابلیت لحاظ نمودن همبستگی درون¬گروهی و استقلال بین¬گروهی را دارند به مدل¬های چندسطحی معروف اند. یکی از موضوعات اساسی مطالعه این گونه مدل ها یافتن روشی برای تعیین اندازه نمونه مناسب در سطوح مختلف آن است. اما به دلیل پیچیدگی های موجود به جای جستجوی روش تعیین اندازه نمونه با استفاده از رویکردهای خاص به بررسی تاثیر اندازه نمونه بر عملکرد برآوردهای مدل می¬پردازند. در این مقاله با رویکرد روش زیر نمونه¬گیری تاثیر اندازه های مختلفی از اندازه نمونه از سطح دوم روی برآورد اثرهای ثابت و تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه به دلیل ارتباط تنگاتنگ موضوع تعیین اندازه نمونه و توان آزمون آماری مربوط به پارامترهای مورد مطالعه و همچنین فاکتورهای دیگری از قبیل اندازه¬ی اثر و سطح معنی¬داری، با استفاده از شبیه¬سازی به ارزیابی طرح اندازه های مختلف نمونه¬ای پرداخته می¬شود. نتایج حاصل حاکی از این است که افزایش اندازه نمونه در سطح دوم مدل دو سطحی توان آزمون مربوط به برآورد پارامتری ثابت و تصادفی را افزایش می¬دهد.برای دریافت فایل بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

                                              


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مدل های چندسطحی, اندازه نمونه, توان آزمون آماری, اثرهای ثابت, طرح زیر نمونه گیری

 

رگرسیون

نویسنده : ونوس | تاریخ : 22:59 - جمعه 25 مهر1393

واژه رگرسیون(Regression) را از لحاظ لغوی در فرهنگ لغت به معنی پسروی، برگشت و بازگشت است. اما از دید آمار و ریاضیات  به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین  به‌کار‌می‌رود. بدین معنی که برخی پدیده‌ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار  متوسط میل می‌کنند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                            


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, تحلیل رگرسیون, همبستگی, تحلیل عاملی

 

مقایسه برازش عملکر د توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 22:53 - جمعه 25 مهر1393

در اين تحقيق، از 701212 رکورد روزآزمون توليد شير از دوره شيردهی اول، 199903 رأس گاو شيری هلشتاين که از سال 1385 تا 1389 توسط مرکز اصلاح نژاد کرج جمع­آوری شده بود، استفاده شد. مدل­ رگرسيون تصادفی با توابع چند جمله­ای ­ های لژاندر با درجات مختلف 2 تا 5 برای برازش اثرات ژنتيک افزايشی و محيط دائمی، ويلمينک و علی- شيفر تحت واريانس باقي­مانده ثابت در کل دوره شيردهی مقايسه شدند. پارامترهای ژنتيکی با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML) ­ ­، برآورد شدند. مقايسه مدل­ها با استفاده از -2Logl ، معيار اطلاعات آکايک ( AIC )، معيار اطلاعات بيزی ( BIC )، واريانس باقيمانده ( RV ) و آزمون نسبت درستنمائی ( LRT ) انجام گرفت. با توجه به نتايج بدست آمده، مدل رگرسيون تصادفی با چندجمله­ای لژاندر (2،5) به عنوان بهترين مدل انتخاب شد . واريانس باقي­مانده همراه با افزايش درج ه برازش اثرات محيط دائمی در چند جمله ­اي­های لژاندر، کاهش يافت. واريانس محيط دائمی در اوايل دوره شيردهی بالاتر از ديگر مراحل دوره شيردهی و واريانس ژنتيک افزايشی در اوايل دوره نسبت به انتهای دوره شيردهی پايين­تر برآورد شد. واريانس فنوتيپی توليد شير در طول دوره شيردهی ثابت نبود و در ابتدا و انتهای دوره شيردهی بالاتر بود. دامنه وراثت­پذيری در طول دوره شيردهی در بين توابع مختلف بين 08/0 تا 23/0 متغير بود .برای دریافت فایل آموزشی بر ر.ی تصویر زیر کلیک نمایید.

                                                             


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مدل رگرسیون تصادفی, توابع چند جمله ای, گاوشیری, وراثت پذیری

 

الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا

نویسنده : ونوس | تاریخ : 22:42 - جمعه 25 مهر1393

به طور کلی می توان گفت مزیت استفاده از داده های تابلویی نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی، آن است که داده های تابلویی، با ترکیبی از سری های زمانی و مقطعی اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم می کند. سری زمانی معمولا دچار هم خطی هستند در حالی که داده های تابلویی، بعد مقطعی داده ها موجب افزایش تغییر پذیری یا تنوع بسیار زیادی می شود که با در دست داشتن این اطلاعات می توان برآوردهای معتبرتری انجام داد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

                                                

                                                                                                                                                         


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: الگوی اقتصاد سنجی پانلی, داده های تابلویی, سری های زمانی, مدل اثرات مشترک, مدل اثرات ثابت

 
 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (118)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (69)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (45)     دانلود رایگان پرسشنامه (41)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     نرم افزار SPSS (33)     دانلود پرسشنامه (31)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     تحلیل عاملی (28)     رگرسیون (25)     مدل یابی معادلات ساختاری (25)     دانلود رایگان (23)     جامعه آماری (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     تحلیل مسیر (19)     متغیرها (18)     آموزش spss (16)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (15)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     پرسشنامه (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل رگرسیون (11)     آنالیز واریانس (10)     ضریب همبستگی (9)     رگرسیون خطی (9)     آمار توصیفی (9)     آزمون های آماری (9)     میانگین (9)     پروژه (9)     حجم نمونه (9)     نمونه گیری (9)     SEM (8)     روایی (8)     تحلیل واریانس (8)     پایایی (7)     همبستگی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     نرم افزار r (7)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     پایایی در پرسشنامه (6)     آزمون های پارامتریک (6)     گرداوری داده ها (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     تحلیل تشخیصی (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     طرح آزمایش ها (6)     تعیین حجم نمونه (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     سری های زمانی (6)     واریانس (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     روش های پیمایش (6)     تحلیل خوشه ای (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     نرم افزار مطلب (5)     آمار استنباطی (5)     Sas (5)     AHP (5)     تحلیل عاملی اکتشافی (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     تحلیل پایان نامه (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     ماتریس همبستگی (5)     حداقل مجذورات جزیی (4)     کواریانس (4)     شاخص های پراکندگی (4)     رگرسیون غیر خطی (4)     روش های نمونه گیری (4)     طیف لیکرت (4)     امید ریاضی (4)     نمونه آماری (4)     MANOVA (4)     همخطی (4)     تحلیل اماری پایان نامه (4)     ناپارامتری (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     مدیریت (4)     آموزش نرم افزار (4)     انتخابات (4)