مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

پایان نامه شماره (30): ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی با استفاده از مدلهای دیویدوهانگر

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:26 - دوشنبه 31 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                          


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (28):بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:25 - دوشنبه 31 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                    

                              


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (27):بررسی منشاهای ریسک و طبقه بندی آنها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:18 - دوشنبه 31 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                 


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (26):نقش عوامل متعدد و بررسی عوامل انسانی و غیر انسانی در توسعه جامعه

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:38 - یکشنبه 30 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                          


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (25):بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:22 - یکشنبه 30 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                             


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (24): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:13 - یکشنبه 30 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                               


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (22): مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:4 - یکشنبه 30 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                               

                                      


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (21): تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تدوام موجودیت های راکد در سازمان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:1 - یکشنبه 30 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                      

                          


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (20): ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:6 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                 

                              


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (19):بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغلی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان در سازمان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:57 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                  

                                


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (18): بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان کار آفرینی کارکنان در سازمانهای دولتی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:47 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                 


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره(17): بررسی رابطه بین اعتماد مشتریان در پذیرش خدمات الکترونیک

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:43 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                             


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (15): طبقه بندی مشتریان بانکی بر اساس ریسک اعتباری بر اساس تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:49 - شنبه 29 شهریور1393

 

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                               

                               


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (14): شناسایی منشاهای ریسک و مدیریت کردن آن در سازمان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:39 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                       


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (13): شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:29 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                      

                              


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (12):مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:14 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                             


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (11): نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:57 - شنبه 29 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.    

                                                                            

 

                                    


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (10): محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 23:1 - جمعه 28 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                          

                                دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

پایان نامه شماره (9): بررسی بین مهارت های کار آفرینانه ی مدیران و اثر بخشی سازمانی درکسب وکار های کو

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 22:48 - جمعه 28 شهریور1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.

                                                  


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان پایان نامه, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» پایان نامه شماره (30): ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی با استفاده از مدلهای دیویدوهانگر ( دوشنبه 31 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (28):بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها ( دوشنبه 31 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (27):بررسی منشاهای ریسک و طبقه بندی آنها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا ( دوشنبه 31 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (26):نقش عوامل متعدد و بررسی عوامل انسانی و غیر انسانی در توسعه جامعه ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (25):بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (24): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (22): مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (21): تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تدوام موجودیت های راکد در سازمان ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (20): ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (19):بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغلی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (18): بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان کار آفرینی کارکنان در سازمانهای دولتی ( شنبه 29 شهریور1393 )
 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (99)     تحلیل آماری (69)     مشاوره آماری (55)     پایان نامه (44)     spss (44)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     نرم افزار SPSS (31)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     دانلود پرسشنامه (27)     تحلیل عاملی (26)     پایان نامه مدیریت (26)     خرید پایان نامه (25)     دانلود پایان نامه (25)     مدل یابی معادلات ساختاری (25)     رگرسیون (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     جامعه آماری (20)     دانلود رایگان پایان نامه (19)     متغیرها (17)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     آموزش spss (15)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     نرم افزار اس پی اس اس (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     تحلیل رگرسیون (9)     تحلیل واریانس (8)     نمونه گیری (8)     پرسشنامه (8)     SEM (8)     میانگین (8)     ضریب همبستگی (8)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون خطی (7)     دانلود رایگان (7)     حجم نمونه (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     روایی (6)     پایایی (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     آمار توصیفی (6)     آزمون های آماری (6)     طرح آزمایش ها (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     تحلیل پایان نامه (5)     ANOVA (5)     AHP (5)     همبستگی (5)     آلفای کرونباخ (5)     تعیین حجم نمونه (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     نرم افزار مطلب (5)     سری های زمانی (5)     پایایی در پرسشنامه (5)     ماتریس همبستگی (5)     حداقل مجذورات جزیی (4)     آموزش لیزرل (4)     نمونه آماری (4)     آزمون های پارامتریک (4)     طرح آزمایشها (4)     طراحی پرسشنامه (4)     نرم افزار لیزرل (4)     تحلیل خوشه ای (4)     انتخابات (4)     آموزش آمار (4)     Matlab (4)     مدیریت (4)     اکسل (4)     آمار استنباطی (4)     منطق فازی (4)     Sas (4)     آزمون های ناپارامتریک (4)     طیف لیکرت (4)     MANOVA (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     همخطی (4)     روایی پرسشنامه (3)     اسمیرنوف (3)     رگرسیون چندگانه (3)