مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

آمار استنباطی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:8 - سه شنبه 4 آذر1393

چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با استفاده از فنون نمونه گیری انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم دهیم از روش‌هایی استفاده می‌شود که موضوع آمار استنباطی (Inferential statistics) است. آن چه که مهم است این است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و نقش احتمال شروع می‌شود. در واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی به حساب می‌آید.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                     دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: آمار استنباطی, جامعه آماری, فنون نمونه گیری, امار توصیفی

 

فرا تحلیل

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:46 - سه شنبه 4 آذر1393

فرا تحليل چشم اندازی است که در آن روش های مختلف اندازه گيری و آماری به کار برده می شود . فرا تحليل روش مهارتی است که در آن از روش های آماری و رياضی استفاده می شود و درباره کيفيت تحقيق پيش داوری نمی شود . برای انجام فرا تحليل ابتدا بايد حوزه ای انتخاب شود که نتايج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد ؛ سپس مراحل زير به ترتيب پيگيری شود . 1- شناسايی نتايج پژوهش ها 2- ترکيب نتايج پژوهش های انتخاب شده و مقايسه آن ها با يکديگر و 3- ارزشيابی نتايج فراتحليل به منظور کاهش خطا . فرا تحليل شکاف های موجود در پيشينه ، در دانش و برخی موارد ، ضعف های نظری را آشکار می کند و برای تعيين نقاط قوت تحقيق بينش کافی را ايجاد می کند . يادآوری اين مطلب خالی از لطف نيست که فرا تحليل پاسخ قطعی و نهايی برای درک مسائل تحقيقی و مانند ساير روش های تحليل داده ها بر اساس گفته Green و Hall «ياريگر انديشه است نه جايگزين آن» .

در روش فراتحليل سعي مي شود يافته ها در قالب مفاهيم كمي و آماري قوي قرار داده شوند تا هماهنگي بيشتري در تحقيقات حاصل شود (دلاور، 1380). بنابراين يكي از مهمترين خدمات فراتحليل اين است كه در اين نوع تحقيقات نقاط قوت و ضعف تحقيقات انجام شده مشخص شده و از ناهماهنگي ها تا حدودي كاسته مي شود.فراتحليل با تركيب نتايج پژوهش ها مسلماً نتايج منسجم و قوي تري را بدست مي دهد. در روش فراتحليل مهم ترين روش هاي آماري كه مورد استفاده قرار مي گيرند شاخص هاي گرايش به مركز، شاخص هاي پراكندگي، t استودنت، مجذور كا و همبستگي مي باشند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                       دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: فرا تحلیل

 

پاور پوینت آموزشی متغیرهای وابسته موهومی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:32 - سه شنبه 4 آذر1393

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شود.متغیر مستقل Independent variable، متغیر پیش فرض است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن  اندازه گیری و تعیین   می شود. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص شود.متغیر وابسته Dependent variable ، متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند.

متغییر گسسته و متغییر پیوسته

متغیر گسسته Discrete variable ، متغیری است که فقط مجموعه ای از ارزشهای معین به آن اختصاص داده می شود بعنوان مثال تعداد دانشجویان یک کلاس یا تعداد اعضای یک خانواده. در متغیر گسسته، ارزشهای موجود بین دو مقدار یا دو ارزش، دارای معنی و مفهوم نیست.

متغیر پیوسته Continuose variable ، متغیری است که هر ارزش یا مقدار ( اعشاری،کسری ) را می توان به آن اختصاص داد و هر عددی که بین دو واحد آن انتخاب شود دارای معنی و مفهوم است.مانند سن، قد، وزن و نمره های پیشرفت تحصیلی.

متغیر کنترل Control variable : متغیری که به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد یا خیر، کنترل ثابت نگهداشته می شود.

 "متغییرها و رابطه بین آنها را می توان از طریق اندازه گیری دقیق تر توصیف کرد".

آزمون پارامتری : آزمونهایی که برای مشاهدات پیوسته (متغیرهای فاصله ای) بکاربرده می شوند را آزمون های پارامتری می گویند ( چون توزیع متغیرهای پیوسته را می توان بوسیلۀ میانگین که از پارامترهای جامعۀ آماری است، سنجید، به این آزمون ها پارامتری گویند، توزیع متغیر مورد نظر باید به منحنی نرمال نزدیک باشد)

آزمون ناپارامتری: آزمونهایی که برای متغیرهای رتبه ای و اسمی بکاربرده می شوند را آزمونهای ناپارامتری می گویند (توزیع های رتبه ای و اسمی را می توان با میانگین که پارامتر جامعه است سنجید و توزیع این متغیرها الزاماً نباید بصورت نرمال فرض شود) .در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                     دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: متغیرهای وابسته موهومی, مدل پروبیت, مدلهای رگرسیونی, مدل لاجیت, مدل احتمال خطی

 

پاورپوینت آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال والیس

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:49 - سه شنبه 4 آذر1393

 آزمون کروسکال- والیس یک آزمون غیر پارامتری و از سری آزمون های آنالیز واریانس محسوب می شود كه برای مقایسه های سه و بيشتر از سه گروه از آن استفاده مي کنیم. آناليز واريانس يك طرفه كروسكال-واليس با استفاده از رتبه ها، آزمون فوق العاده مفيدي براي تصميم گيري در باره اين است كه آيا k گروه نمونه مستقل، از جامعه هاي آماري مختلف آمده اند يا نه؟ بديهي است كه نمونه ها بدون استثنا اختلافاتي با يكديگر خواهند داشت. ولي سوال اين است كه آيا اختلافات مشاهده شده در نمونه ها نماينده اختلافات موجود در جوامع هستند يا ناشي از شانس و تصادف اند؟ برای آشنایی بیشتر با این آزمون و نحوه اجرای آن در نرم افزار spss، در لینک زیر یک فایل آموزشی در این زمینه قرار دارد  که می توانید آن را دانلود و استفاده کنید.

 

                     دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال والیس, آمار ناپارامتریک, نرم افزار spss, تفاوت عاملی

 

پاورپوینت آموزشی تحلیل کواریانس و اندازه گیریهای تکراری در نرم افزار آماری spss

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:57 - یکشنبه 2 آذر1393

اندازههای تکراری عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص برای هر مشاهده در چند وضعیت مختلف. طرحی که به بررسی این اندازه ها می پردازد، به «طرح اندازه های تکراری(مکرر)»  معروف است.این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است؛ با این تفاوت که بجای مقایسه یک گروه در ۲ وضعیت، یک گروه در ۲ یا چند وضعیت مقایسه می شوند.وقتی که اندازه­گیری­های یکسانی برای چند بار از یک آزمودنی یا یک مورد انجام می­گیرد، برای تحلیل داده­ها و مقایسه میانگین داده­ها بین این چندبار بایستی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر استفاده کرد. با این حال اگر عامل بین گروهی نیز وجود داشته باشد می­تواند با تعریف گروه (به عنوان مثال، قبل از ماه محرم و صفر، ماه محرم و صفر و بعد از ماه محرم و صفر) در این پژوهش مورد تحلیل قرار گیرد. با استفاده از این روش آماری می­توانیم فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بین گروهی و درون گروهی آزمون کنیم. همچنین می­توان اثر تعاملی بین عوامل (چه درون گروهی و چه بین گروهی) یا به زبان ساده­تر اثر تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را نیز سنجید. علاوه بر این، امکان انجام تحلیل­های کوواریانس در مورد عوامل درون گروهی و بین گروهی و تعامل آن با این عوامل نیز وجود دارد. یعنی می­توان اثر متغیر ثابتی را به عنوان کوواریانس (یا متغیر همراه) بررسی کرده و اثر مداخله­ گرانه آن را بر روی متغیر وابسته به روش آماری کنترل کرد. روش آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر بر اساس مدل خطی است که در آن فرض شده است عوامل و متغیرهای همراه همبستگی خطی با متغیر وابسته دارند.معمولاً از مقایسات قیاسی برای انجام آزمون فرضیه­ ها در عوامل بین گروهی استفاده می­ شود. بعلاوه، پس از اینکه مقدار F معنی­دار شد، می­توان از آزمون­های تعقیبی برای ارزیابی تفاوت­ها بین میانگین­های مختلف استفاده کرد. میانگین­های تخمینی بحرانی برآوردی از مقادیر میانگین هر خانه را در مدل بدست می­دهد و نمودارهای نیمرخ (نمودارهای تعاملی) این میانگین­ها امکان این را می­دهد تا برخی از رابطه­ ها را به راحتی مشاهده کرد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                               دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل کواریانس و اندازه گیریهای تکراری در نرم افزا, تحلیل کواریانس, اندازه گیری های تکراری

 

چگونه در مقاله ي خود، تحليل واريانس و كواريانس را گزارش كنيم؟

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:31 - یکشنبه 2 آذر1393

نگارش و گزارش يك پژوهش علمي در عين سادگي، دقت بيش از اندازه اي را طلب مي كند.چيره نبودن در گزارش و زبان آماري لازم براي ارايه ي يافته ها، از مهمترين مسايلي است كه پژوهشگران با آن مواجه اند. در اين نوشته، براي ارايه ي يك چارچوب نسبتا استاندارد، روش گزارش يافته هاي حاصل از تحليل هاي واريانس و كواريانس براي پژوهشگران، به ويژه نويسندگان فصل نامه ي علمي- پژوهشي انديشه و رفتار در روان شناسي باليني ارايه شده است.تحليل واريانس ها از هر نوعي كه باشد، مجموعه اي از روش هاي آماري است كه طي آن مجموع مجذورات كل به مولفه هايي كه با منابع خاصي مربوط است تجزيه مي شود تا معلوم شود كداميك از منابع تغيير، موثر است و اثر كداميك از منابع تغيير، ناچيز و قابل چشم پوشي است. در تحليل واريانس، عامل 2 متغيري است كه در يك مطالعه به كار مي رود. اين متغير مي تواند مجموعه اي از حالات و طبقات وابسته به هم باشد كه آنها را سطح 3 مي نامند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                             دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحليل واريانس و كواريانس, مقاله علمی, گزارش تحلیل واریانس در مقاله علمی, گزارش تحلیل کواریانس در مقاله علمی

 

آزمون فریدمن در اس پی اس اس ( Friedman Test in SPSS )

نویسنده : ونوس | تاریخ : 21:21 - یکشنبه 2 آذر1393

زمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین K گروه استفاده می کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه ها است. براي آشنايي بيشتر با نحوه اجراي اين آزمون در نرم افزار spss فايل آموزشي آن را از لينك زير دانلود كنيد.

 

                              دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: آزمون فریدمن در اس پی اس اس, Friedman Test in SPSS, آزمون فریدمن, نرم افزار spss

 

آزمون فریدمن و انجام آن در SPSS

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:15 - یکشنبه 2 آذر1393

در لینک زیر در قالب یک پروژه آماری به تعریف  آزمون فریدمن و نحوه محاسبه این آزمون در نرم افزار spss و چگونگی تفسیراین آزمون پرداخته شده است.  شما به صورت رایگان می توانید به دانلود یا مطالعه اقدام نمایید.

 

                         دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: آزمون فریدمن در نرم افزار spss, نرم افزار spss, آزمون فریدمن

 

پاور پوینت آموزشی آزمون های تعقیبی (Post Hoc)

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:7 - یکشنبه 2 آذر1393

در آنالیز واریانس یک عامله  در صورت  رد فرض صفر (یعنی تفاوت معناداراست )ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروهها از آزمونهای تعقیبی (Post Hoc ) استفاده کنیم.در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروها وجود دارد.

 سپس یک نوع آزمون تعقیبی به عنوان مثال LSD  یا Tukey  یا Duncan و…….را انتخاب می  کنیم . انتخاب نوع آزمون بر توان  ازمون بستگی دارد . قبل از ادامه روند آزمون تجانس واریانس ها را با آزمون لیون محاسبه می کنیم . اگر تجانس واریانس وجود نداشت به هیچ عنوان از آزمون ها ی تعقیبی استفاده نمی کنیم .در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                            دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: پاور پوینت آموزشی آزمون های تعقیبی, آزمون های تعقیبی, آزمون آماری post Hoc

 

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در اس پی اس اس (ANOVA with repeated measure

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:27 - شنبه 1 آذر1393

وقتی که اندازه­گیری­های یکسانی برای چند بار از یک آزمودنی یا یک مورد انجام می­گیرد، برای تحلیل داده­ها و مقایسه میانگین داده­ها بین این چندبار بایستی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر استفاده کرد. با این حال اگر عامل بین گروهی نیز وجود داشته باشد می­تواند با تعریف گروه (به عنوان مثال، زن و مرد) در این آزمون مورد تحلیل قرار گیرد. با استفاده از این روش آماری شما می­توانید فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بین گروهی و درون گروهی آزمون کنید. همچنین می­توان اثر تعاملی بین عوامل (چه درون گروهی و چه بین گروهی) یا به زبان ساده­تر اثر تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را نیز سنجید. علاوه بر این، امکان انجام تحلیل­های کوواریانس در مورد عوامل درون گروهی و بین گروهی و تعامل آن با این عوامل نیز وجود دارد. یعنی می­توان اثر متغیر ثابتی را به عنوان کوواریانس (یا متغیر همراه) بررسی کرده و اثر مداخله­گرانه آن را بر روی متغیر وابسته به روش آماری کنترل کرد.درادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                    دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در اس پی اس , spss, تحلیل واریانس

 

نرم افزار spssدر علوم اجتماعی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:17 - شنبه 1 آذر1393

نخستین نسخهٔ این نرم‌افزار در سال ۱۹۶۸ پس از تاسیس «نرمن نی» منتشر شد، که سپس به یک کارشناس ارشد علوم سیاسی در در دانشگاه استانفورد، و اکنون استاد محقق در دانشکدهٔ علوم سیاسی دانشگاه استانفورد و استاد بازنشستهٔ علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو بوده‌است.

«اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                        دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: نرم افزار spssدر علوم اجتماعی, نرم افزار spss, تحلیل آماری با spss, spss

 

روش تحقیق کیفی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:59 - شنبه 1 آذر1393

واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، كند و كاو، تجسس و كاوش است و Qualitative به‌معنای كیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش كیف ی است.

تحقیق كیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی(چون مشاهده، مصاحبه و شركت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، كه هركدام به‌نحوی محقّق را در كسب اطلاعات دست اول، درباره‌ی موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراكی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی كردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درك احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق كیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درك می‌كند كه خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.این روش را انسان‌شناسان فرهنگی برای مطالعه آداب و رفتارهای مردمان فرهنگ‌های دیگر ابداع كرده‌اند. مبنای فلسفی تحقیق كیفی، "انسان‌گرایی" (Humanism) و "طبیعت‌گرایی" (Naturalism) است. منظور از مبنای انسان‌گرایانه، توجه به نقش و اهمیت انسان در تحقیق‌های كیفی است. مطابق این فلاسفه، وجه ممیّز انسان با موجودات دیگر، كنش بر پایه‌ی انگیزه‌ها یا عوامل درونی و بیرونی به‌جای واكنش است.در ادامه نمونه ای از تحقیقات از این نوع آورده شده است.

 

                        دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی, الگوی فضایی, روش تحقیق کیفی, توریست

 

آموزش تحلیل آماری داده ها با spss

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:35 - شنبه 1 آذر1393

نرم افزار تحلیل آماری SPSS توسط شرکت IBM به طور مداوم بروزرسانی شده و امکانات جدیدی به ان اضافه می شود. آخرین نسخه این نرم افزار SPSS 22 می باشد که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت بزرگ IBM عرضه شده است. SPSS مخفف کلمات Sciences Statistical Package for the Social به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی است. این نرم افزار از جمله برنامه های تحلیل آماری است که در علوم اجتماعی و علوم پزشکی به صورت گسترده برای انجام تحلیل های اماری به کار گرفته می شد. از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روان شناسی، روان سنجی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، کشاورزی و علوم اقتصادی انتظار می رود بر این نرم افزار شناخت کافی داشته باشند زیرا که انجام تحلیل اماری بسیاری از داده ها و فرضیه های این رشته ها تنها با SPSS ممکن می باشد.
انجام تحلیل آماری با SPSS به طور کلی شامل چهار مرحله است: در مرحله اول داده ها وارد صفحات گسترده می شود. در مرحله دوم آزمون آماری متناسب با فرضیه های تحقیق انتخاب می شود. در مرحله سوم خروجی تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله SPSS نمایش داده می شود. و در مرحله چهارم نتایج مورد تحلیل و تفسیر بیشتر قرار گرفته و در یک ساختار استاندارد، گزارش می شود.

تیم تحلیل آماری موسسه دانش آماری ، از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه به شما مشتریان عزیز اطمینان می دهند که تحلیل آماری پژوهش های شما را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان به انجام برسانند. این مجموعه برای انجام تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، تخفیف های ویژه ای را در نظر گرفته است. جهت سفارش تحلیل آماری، با ما تماس بگیرید.

             Tel: 09397494052 (رضا بهرامی)                Email: r.bahrami21@yahoo.com


  در ادامه یک نمونه تحلیل آماری انجام شده با این نرم افزار برای مطالعه و آشنایی بیشتر شما عزیزان آورده ایم.

 

                    دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل آماری داده ها با spss, تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در spss, کاهش اضطراب, آوای قرآن

 

روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

نویسنده : ونوس | تاریخ : 18:50 - جمعه 30 آبان1393

کندوکاو در پژوهش ها برای رسيدن به نتايج مطمئن، رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات، و کشف شکاف های دانشی از عمده اهداف پژوهش علمی است. فراتحليل، مروری سيستماتيک برای نيل به اين اهداف با تحليل آماری يافت ههای کمی حاصل از مطالعات مربوط به يک مسئله پژوهشی است . اين مقاله بر آن است تا زمينه ای مقدماتی برای مطرح کردن اين نوع تحليل در مسائل پژوهشی مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی فراهم کند؛ به همين سبب، به روش مروری و تبيينی به پيشينه، روش ها، رويکردهای آماری، فرصت ها و چالش های فراتحليل در اين رشته پرداخته است . فراتحليل مراحلي منظم و مدون دارد. تلخيص آماريِ نتايج، مهم ترين بخش اين مراحل است که سه رويکرد عمومی دارد. با وجود اهميت فراتحليل در توسعه و بلوغ حوزه هاي علمی، اين نوع مطالعه در اين حوزه هنوز چندان شناخته شده و رايج نيست و در انجام آن نقص و ناهماهنگی وجود دارد. نويسندگان مقاله های پژوهشی و سردبيران مجلات بايد رهنمودهايی را برای تدوين مقاله پژوهشی مناسب براي ورود به فراتحليل مدنظر قرار دهند. اين بررسی گامی در جهت شناساندن مباني و منابع فراتحليل به جامعه علمی حوزه علم اطلاعات و دان ش شناسی در حکم رويکردی نو و ضروری به تلفيق و ارزيابی پژوهش های روزافزون اين رشته - به ويژه پژوهش های داخل کشور- است.در ادامه فایل آموزشی اورده شده است.

 

                             دانلود فایل

 

 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: علم اطلاعات و دانش شناسي؛ فراتحليل؛ مرور سيستماتيک

 

پاورپوینت آموزشی تحلیل رگرسیون

نویسنده : ونوس | تاریخ : 18:41 - جمعه 30 آبان1393

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:

الف) روش همزمان،    ب)روش گام به گام،     ج) روش سلسله مراتبی.

در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.

در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:

- رابطه علت و معلولی.

- رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.

- ساختار طرح پژوهشی (برای مثال در طرح های عاملی ابتدا اثرهای اصلی و سپس اثرهای متقابل آنها وارد تحلیل می‌شود).

از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.در ادامه یک فایل آموزشی اورده شده است.

 

                                  دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل رگرسیون, متغیرها, همبستگی, روش سلسه مراتبی, رگرسیون چند گانه

 

تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال همراه با پاسخ تشریحی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:5 - جمعه 30 آبان1393

در پست زیر مجموعه ای از تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای استفاده دانشجویان عزیز آورده شده است.

 

                          دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال, مبانی احتمال, دانلود تست های آماری

 

آمار و احتمالات در کشاورزی ( تیوری احتمالات مقدماتی)

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:43 - جمعه 30 آبان1393

جزوه  امار و احتمالات کشاورزی مبحث تیوری احتمالات مقدماتی به همراه تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی را در لینک زیر دریافت نمایید.

 

                         دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار و احتمالات در کشاورزی, تیوری احتمالات مقدماتی, تست های آمار کارشناسی ارشد

 

پاورپوینت آموزشی متغیرها و انواع آن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:26 - جمعه 30 آبان1393

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه­گیری کرد. و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر، نشان­دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است. میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز یک متغیر است.

مفهوم میز به تنهایی بر وجود ارزش­های چندگانه دلالت نمی­کند و برای مثال، به همین دلیل این مفهوم مشخص نمی­سازد که چه ویژگی یا ویژگی­هایی از آن مورد نظر است. و برای مثال، کدام­یک از ویژگی­های رنگ، وزن یا ارتفاع میز مورد مشاهده یا اندازه­گیری قرار گرفته است. کرلینجر (1986) معتقد است متغیر یک نماد است که
می­توان عدد یا ارزش را جایگزین آن کرد. به عنوان مثال، X یک متغیر است، و در حقیقت نمادی است که می­توان عدد یا ارزش را جانشین آن قرار داد.گاهی اوقات ویژگی­هایی که در یک پژوهش اندازه­گیری می­شوند، ممکن است در پژوهش دیگر ثابت نگهداشته شوند. متغیر در مقابل ثابت قرار دارد. ثابت به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که دارای ارزش مساوی و یکسان است و میزان آن در همه افراد یا اشیاء یا حوادث به یک اندازه است. به عنوان مثال، اگر در پژوهشی دانش­آموزان کلاس چهارم به عنوان آزمودنی به کار روند، «کلاس» ثابت است، یا اگر در یک پژوهش دانش­آموزان ده ساله مشارکت داشته باشند، «سن» ثابت است.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                   دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: متغیرها و انواع آن, متغیر کمی, متغیرهای کیفی, متغیر

 

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:52 - پنجشنبه 29 آبان1393

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389) شامل  30گویه می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

CRM  نوعي راهبرد كسب وكار است كه فراتر از افزايش حجم مبادلات مي رود و هدف آن افزايش سودآوري، درآمد و رضايت مشتري است. براي تحقّق اين اهداف، سازمانها از مجموعه وسيعي از ابزارها، رويه ها، روشها و ارتباطات با مشتريان استفاده مي كنند.برای دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری بر روی تصویر یر کلیک نمایید.

 

                                             

 

                                                 


دسته بندی : دانلود پرسشنامه
برچسب‌ها: پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری, CRM, دانلود پرسشنامه, تحلیل آماری پایان نامه

 
 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (148)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (70)     دانلود رایگان پرسشنامه (58)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (51)     نرم افزار SPSS (45)     دانلود پرسشنامه (38)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (32)     تحلیل عاملی (30)     آمار (29)     رگرسیون (27)     مدل یابی معادلات ساختاری (27)     جامعه آماری (24)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     متغیرها (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     آموزش spss (19)     پرسشنامه (19)     تحلیل مسیر (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (16)     توزیع نرمال (14)     نمونه گیری (13)     Lisrel (13)     آموزش (13)     آمار توصیفی (13)     تحلیل رگرسیون (13)     حجم نمونه (13)     آنالیز واریانس (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آزمون های آماری (10)     همبستگی (10)     تحلیل عاملی تاییدی (10)     ضریب همبستگی (9)     تحلیل واریانس (9)     میانگین (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     SEM (8)     روایی (8)     تحلیل عاملی اکتشافی (8)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     سری های زمانی (7)     نرم افزار r (7)     طرح آزمایش ها (7)     نرم افزار لیزرل (7)     واریانس (7)     پایایی (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     تحلیل اماری پایان نامه (6)     متغیر وابسته (6)     ماتریس همبستگی (6)     تعیین حجم نمونه (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     آمار استنباطی (6)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های پارامتریک (6)     آزمون فریدمن (6)     تحلیل تشخیصی (6)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     طیف لیکرت (5)     روش های نمونه گیری (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     تحلیل آماری با spss (5)     تحلیل خوشه ای (5)     Sas (5)     تحلیل اماری (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     آلفای کرونباخ (5)     AHP (5)     نرم افزار مطلب (5)     داده کاوی (5)     MANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     کواریانس (4)     تحلیل عاملی در spss (4)     تحلیل کواریانس (4)     حداقل مجذورات جزیی (4)     شاخص های پراکندگی (4)     minitab (4)     آزمون فرض (4)     طرح آزمایشها (4)     طراحی پرسشنامه (4)