X
تبلیغات
مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی
 
 
 
مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی :
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

تحلیل عاملی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 12:31 - پنجشنبه 4 اردیبهشت1393

به منطو پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه اي از داده ها از روش تحليل عاملي استفاده مي‌شود. داده هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. تحليل عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده اي ندارد. موارد استفاده تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد:

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: همبستگی متغیرها, تحلیل عاملی, آزمون کای مربع, معنی دار بودن ماتریس, نرم افزار لیزرل

 

انجام محاسبات رگرسیون با نرم افزار اکسل

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:40 - پنجشنبه 4 اردیبهشت1393

در رگرسیون ما بدنبال رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستیم ،این رابطه ممکن است از نوع خطی یا غیر خطی باشد.تابعی که ارتباط بین متغیرهای مستقل ووابسته ر بیان میکند به تابع رگرسیون موسوم است.                        

در ادامه یک فایل آموشی در این راستا آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: رگرسیون, متغیر مستقل, متغیر وابسته, نرم افزار اکسل, رابطه بین متغیرها

 

پرسشنامه

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 17:54 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

 تحقيقات بر اساس پرسشنامه صورت می گيرد. طراحي يك پرسشنامه خوب به تجربه و رعايت پاره اي قوانين نیاز دارد. در ادامه یک فایل جهت کمک به شما دانشجویان در درک پرسشنامه و نکاتی در مورد آن آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: پرسشنامه, نکاتی در مورد پرسشنامه, پایان نامه, طراحی پرسشنامه, پایایی و روایی

 

شبیه سازی مونت کارلو

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 16:28 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

 فرض کنيد X1...Xn متغيرهاي تصادفي مستقل و هم توزيع (i.i.d) با تابع توزيع تجمعي معلوم F وT آماره (برآوردگر) مورد نظر باشد. با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو مي توان توزيع، اريبي، خطاي معيار و ... T را بصورت مراحل زير تقريب کرد .
دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: متغیر تصادفی, شبیه سازی مونت کارلو, توزیع تجمعی, خطای معیار, آماره آزمون

 

انحراف معیار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:1 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

در احتمال و آمار، انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده، و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: انحراف معیار, واریانس, سنجش پراکندگی, متغیر مستقل, میانگین

 

تحلیل تشخیصی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:31 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

آنالیز تشخیصی راهکاری است برای آن که متغیرها را در قالب گروه های مجزا از هم تفکیک کنیم، به صورتی که هر گروه در عین اینکه با گروه دیگر شباهت و همبستگی دارد، از انسجام لازم نیز برخوردار باشد.در واقع آنالیز تشخیصی، تشخیص معادله ای است که با داشتن مشخصات هر فرد از جامعه، می توان با قرار دادن این مشخصات در آن معادله، پیش بینی کرد که وی به کدام گروه تعلق دارد. به عبارتی منظور از آنالیز تشخیصی، گروه بندی داده ها به گروه های متجانس است، به گونه ای که مشاهدات هر گروه با دیگری شبیه باشند و مشاهدات گروه های مختلف نسبت به یکدیگر کمترین شباهت را داشته باشند.

در ادامه یک فایل اموزشی در این راستا آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحلیل تشخیصی, آنالیز تشخیصی, گروه بندی داده ها, تحلیل عاملی, جامعه آماری

 

تحلیل خوشه ای

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:13 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که معمولا مردم هستند به گروه است که در آن اعضای گروه در اموال عمومی سهیم اند. در کل از لحاظ شناختی، رفتار با افراد و پیش بینی رفتار یا مالکیت ها بر اساس مشاهدات رفتاری و مالکیت های دیگر دشوار است.

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحلیل خوشه ای, تحلیل تشخیصی, تحلیل عاملی, گروه بندی داده ها, متغیر مستقل

 

انواع آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:10 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

انواع آزمونهای پارامتری و ناپارامتری در فایل زیر آورده شده اند.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: اس پی اس اس, انجام طیف اوزگود, روش قطبین, پروژه های اماریspss, تحلیل پروژه ها

 

آشنایی با روشهای آماری پایان نامه ها

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:1 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

امروزه بندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی را تفسیر، تبیین و تحلیل کرد. آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. در ادامه یک فایل جهت آشنایی شما دانشجویان عزیز با روشهای آماری مورد استفاده در پایان نامه ها آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: آشنایی با روشهای آماری پایان نامه ها, روشهای آماری, آمار, پایان نامه, آشنایی

 

آموزش AHP

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:42 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP، با مثالی کاربردی در فایل زیر آموزش داده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: آموزش AHP, آموزش تحلیل سلسله مراتبی, AHP, آمار, lisrel

 

راهنمای تحلیل آماری پایان نامه ها

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:30 - چهارشنبه 3 اردیبهشت1393

آمار علم طبقه بندی اطلاعات، علم تصميم گيری های علمی و منطقی، علم برنامه ريزي های دقيق و علم توصيف و بيان آن چيزي است که از مشاهدات می توان فهميد. هدف ما آموزش درس آمار نیست زیرا اینگونه مطالب تخصصی را میتوان در مراجع مختلف یافت. در ادامه یک فایل جهت دستیابی سریع به بهترین روش آماری قرار داده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: راهنمای تحلیل آماری پایان نامه ها, بهترین آزمونهای آماری, آزمونهای آماری, تحلیل آماری, آمار

 

تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 13:10 - سه شنبه 2 اردیبهشت1393

اندازههای تکراری عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص برای هر مشاهده در چند وضعیت مختلف. طرحی که به بررسی این اندازه ها می پردازد، به «طرح اندازه های تکراری(مکرر)»  معروف است.این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است؛ با این تفاوت که بجای مقایسه یک گروه در 2 وضعیت، یک گروه در 2 یا چند وضعیت مقایسه می شوند.

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: اندازه گیری مکرر, مقایسه زوجی, تحلیل واریانس, آزمون کرویت ماچلی, نمودارهای نیمرخ

 

مقدمه اي بر روش پژوهش

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 23:41 - دوشنبه 1 اردیبهشت1393

برخي را عقيده بر اين است که علم همان روش است. در هر حال مي توان به خوبي پذيرفت که هيچ علمي فاقد روش نيست و دست آورد هاي هر پژوهش علمي به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائي درست اخذ شده باشند(ساروخاني،1382). از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمايش قرار ميگيرد و در ژرفناي تاريک نا آگاهي، بارقه روشن اکتشاف و آگاهي تلألو مي يابد.

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

دانلود فایل

 


دسته بندی :
برچسب‌ها: روش پژوهش, رویکرد طبیعت گرایانه, رویکرد تجربی, رویکرد خردگرایانه, انواع روش های تحقیق

 

آزمون نرمال بودن داده در SPSS

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 17:16 - دوشنبه 1 اردیبهشت1393

ابتدا چولگي و کشيدگي داده ها آزمون مي شود. چولگي معياري از تقارن يا عدم تقارن تابع توزيع مي‌باشد. براي يک توزيع کاملاً متقارن چولگي صفر و براي يک توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير بالاتر چولگي مثبت و براي توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير کوچکتر مقدار چولگي منفي است. کشيدگي يا kurtosis نشان دهنده ارتفاع يک توزيع است. به عبارت ديگر کشيدگي معياري از بلندي منحني در نقطه ماکزيمم است و مقدار کشيدگي براي توزيع نرمال برابر ۳ مي باشد. کشيدگي مثبت يعني قله توزيع مورد نظر از توزيع نرمال بالاتر و کشيدگي منفي نشانه پايين تر بودن قله از توزيع نرمال است.

در ادامه یک فایل آموزشی در این باره آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: چولگی داده ها, توزیع نامتقارن, توزیع نرمال, منحنی نرمال, spss

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» تحلیل عاملی ( پنجشنبه 4 اردیبهشت1393 )
» انجام محاسبات رگرسیون با نرم افزار اکسل ( پنجشنبه 4 اردیبهشت1393 )
» پرسشنامه ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» شبیه سازی مونت کارلو ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» انحراف معیار ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» تحلیل تشخیصی ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» تحلیل خوشه ای ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» انواع آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» آشنایی با روشهای آماری پایان نامه ها ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» آموزش AHP ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
» راهنمای تحلیل آماری پایان نامه ها ( چهارشنبه 3 اردیبهشت1393 )
 
 
 

آمار (24)     spss (19)     پایان نامه (18)     تحلیل عاملی (15)     تحلیل آماری (13)     تحلیل مسیر (13)     معادلات ساختاری (13)     آموزش spss (12)     آموزش (12)     رگرسیون (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     Lisrel (8)     پروژه (8)     طرح آزمایش ها (6)     مشاوره آماری (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     لیزرل (6)     تحلیل پروژه (5)     نمونه گیری (5)     AHP (5)     اس پی اس اس (4)     توزیع نرمال (4)     SEM (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش آمار (4)     آنالیز واریانس (4)     متغیر مستقل (4)     پایایی پرسشنامه (3)     تحلیل سلسه مراتبی (3)     تحلیل عاملی تاییدی (3)     جامعه آماری (3)     من ویتنی (3)     مشاوره (3)     جغرافیا (3)     امار (3)     پیش بینی (3)     پروژه آماری (3)     طراحی پرسشنامه (3)     تعیین حجم نمونه (3)     انحراف معیار (3)     تحلیل واریانس (3)     حجم نمونه (3)     تحلیل خوشه ای (3)     کروسکال والیس (2)     تحلیل اماری (2)     واریانس (2)     آموزش لیزرل (2)     چند متغیره (2)     آزمون فرض (2)     پایایی (2)     نمونه سوال آمار (2)     مقایسه میانگین (2)     تحقیق در عملیات (2)     پرسشنامه (2)     نرم افزار (2)     برنامه ریزی (2)     آموزش ریاضی (2)     نمونه (2)     میانگین (2)     آزمون های آماری (2)     تنکابن (2)     برنامه ریزی شهری (2)     path analysis (2)     PLS (2)     تحلیل رگرسیون (2)     جدول مورگان (2)     اصول شمارش (2)     انتخاب آزمون (2)     مثال آماری (2)     آلفای کارونباخ (2)     تحلیل عاملی اکتشافی (2)     تحلیل ممیزی (2)     تحلیل تشخیصی (2)     آموس (2)     تحلیل پایان نامه (2)     آموزش رگرسیون (2)     ANOVA (2)     تحلیل اکتشافی (2)     تحلیل تاییدی (2)     ناپارامتری (2)     متغیر وابسته (2)     رگرسیون چندگانه (2)     اسمیرنوف (2)     روایی پرسشنامه (2)     تحقیق همبستگی (2)     ماتریس همبستگی (2)     گروه بندی داده ها (2)     طرح تکراری (2)     فرمول کوکران (2)     طرح بلوک بندی (1)     طرح تصادفی (1)     آنالیز تشخیصی (1)     سنجش پراکندگی (1)     خطای معیار (1)     آماره آزمون (1)     نکاتی در مورد پرسشنامه (1)     پایایی و روایی (1)     توزیع تجمعی (1)     رابطه بین متغیرها (1)