مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

برآورد حجم نمونه در مطالعات پژوهشی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:29 - دوشنبه 23 تیر1393

نمونه‌گیری یکی از مهم‌ترین ارکان علم آمار است. یک نمونه باید طوری انتخاب شود که تنوع و به اندازه کافی بزرگ باشد تا نتایج حاصل قابل اعتماد باشند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                                            


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: نمونه گیری, حجم نمونه, حجم نمونه در مطالعات پزوهشی, جامعه آماری, تحلیل آمار

 

روش هاي چند متغيري پيوسته

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 11:1 - دوشنبه 23 تیر1393

پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می کنند. روش های آماری که برای بیان و تحلیل داده های چند متغیری ) مقادیر اندازه گیری شده هم زمان چند متغیر) به کار می روند را تحلیل چند متغیری می نامیم.
مطالعه بیشتر در ادامه مطلب....


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: روش های چند متغیری پیوسته, تحلیل چند متغیری, ماتریس کواریانس, رگرسیون

 

روش های تحلیل چند متغیره در نرم افزار spss

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:57 - دوشنبه 23 تیر1393

در تحلیل چند متغیره، بزرگ بودن بُعد بردار تصادفی X، اغلب در به دست آوردن روش های آماری مناسب برای نمونه تصادفی موجب مشکلاتی می گردد. حال می خواهیم با از دست دادن حداقل اطلاعات، بُعد مشاهدات را تا حد قابل ملاحظه ای تقلیل دهیم.این تفکر از آنجا ناشی می گردد که در مراحل اولیه تحقیق، توجه به سوی متغیرهایی متمرکز است که از یک مشاهده به مشاهده دیگر بیشترین تغییرات را نشان می دهند.  متغیرهایی که از یک مشاهده به مشاهده دیگر زیاد عوض نمی شوند را می توان به عنوان ثابت ها در نظرگرفت، با کنار گذاشتن متغیرهایی با واریانس پائین و توجه به متغیرهایی با واریانس بالا،  می توانیم به راحتی مساله خود را در یک زیر فضایی با بُعد کمتر مورد مطالعه قرار دهیم.

تحلیل مؤلفه های اصلی به ساختمان ماتریس کوواریانس به وسیله چند ترکیب خطی از متغیرهای اولیه، مربوط است. دو هدف عمده دراینجا پیگیری می شود.

1- فشرده کردن داده   2- تفسیر اطلاعات.

با اینکه p مولفه ی اولیه در تغییرپذیری کل سیستم لازم است، اکثر اوقات این تغییرپذیری می تواند به وسیله تعداد کمتر k از مولفه های اصلی بیان شود.

تحلیل مؤلفه های اصلی وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند تا اینکه خودشان هدف باشند، زیرا اغلب آنها به عنوان مراحل میانی در وضعیت های بزرگتر به کار می آیند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                                           


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: روش های تحلیل چند متغیره در spss, spss, تحلیل آماری, تحلیل عاملی

 

متغيرهای ميانجی، تعديل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاريابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رويه های

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:36 - شنبه 21 تیر1393

طی سالهای اخير نظريه های بازاريابی به شدت توسعه يافته است. توسعه نظريه های بازاريابی موجب لزوم توجه به متغيرهای ميانجی و تعديل گر به عنوان تکميل کننده الگوهای پژوهشی بازاريابی شده است. پژوهشگران بازاريابی نيازمند اطلاع از معنای درست سه متغير ميانجی، تعديل گر و مداخله گر و رويه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغيرهای ميانجی، تعديل گر و مداخله گر می توان الگوهای بازاريابی علمی متناسب تری با دنيای واقعی ارائه نمود. در اين مقاله ابتدا مفهوم سه متغير: ميانجی، تعديل گر و مداخله گر بررسی و سپس مقايسه شد. در بخش بعدی رويه ها و آزمونهای آماری مناسب برای تشخيص هر متغير ارائه شد.برای مطالعه بیشتر متن کامل مقاله را با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود کنید.

 

                                                               


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: ميانجی, تعديل گر, مداخله گر, آزمونهای آماری, رويه های آماری

 

تشخیص و نام گذاری متغیرها

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:32 - شنبه 21 تیر1393

در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. حتی برای طراحی  پرسش نامه ها و تحلیل و ارزیابی نتایج آن ها شناخت متغیرها و استفاده مناسب از آن ها بسیار حائز اهمیت است.  متغیر مفهومی است که در پی کمی شدن پدیده‌ها جای خود را در تحقیقات علی – معلولی باز کرد. طبق تعریف متغیر پدیده‌ای است که می‌تواند مقادیر متفاوتی به خود بگیرد.


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: متغیر مداخله گر, متغیرها, متغیر کنترل, متغیر تعدیل کننده, متغیر وابسته

 

تحلیل رگرسیون

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:19 - شنبه 21 تیر1393

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. مطالعه بیشتر در ادامه مطلب....


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: مدل های علی, رگرسیون لجستیک, تحلیل رگرسیون, تحلیل آماری پایان نامه, تحلیل سلسله مراتبی

 

پایان نامه شماره(1): ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 20:5 - جمعه 20 تیر1393

برای سهولت در امر پژوهش و کمک به دانشجویان و محققین، فصل اول پایان نامه در اختیار شما قرار گرفته است. در صورت تمایل برای دریافت کل پایان نامه مبلغ 15 هزار تومان را به شماره حساب 6037991330947130 (سیبا بانک ملی) به نام رضا بهرامی رودباری واریز و شماره پیگیری، آدرس ایمیل و شماره پایان نامه را به شماره 09397494052 ارسال تا فایل کامل پایان نامه برای شما ارسال و به شما اطلاع داده شود. در زیر میتوانید فصل اول و فهرست کامل پایان نامه را به طور کامل دریافت نمایید.


دسته بندی : دانلود پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, پایان نامه, دانلود رایگان, خرید پایان نامه, پایان نامه مدیریت

 

منطق فازی و منطق فازی نوع دوم

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:27 - جمعه 20 تیر1393

مفهوم منطق فازی (Fuzzy logic) اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعه‌های فازی به وسیلهٔ پروفسور لطفی زاده (۱۹۶۵ م) در صحنهٔ محاسبات نو ظاهر شد.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: منطق فازی نوع دوم, منطق فازی, تحلیل آماری, مجموعه های فازی, پاورپوینت منطق فازی نوع دوم

 

تفاوت اعداد خاکستری و اعداد فازی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:23 - جمعه 20 تیر1393

تئوری خاکستری به سال ۱۹۸۲ توسط دنگ (Deng) مطرح گردید. هر سیستم خاکستری به وسیله اعداد خاکستری، معادلات خاکستری و ماتریس‌های خاکستری توصیف می شود که در این میان اعداد خاکستری به مثابه اتمها و سلول های این سیستم هستند. عدد خاکستری می‌تواند به عنوان عددی با اطلاعات نامطمئن تعریف شود. مثلاً رتبه معیارها در یک تصمیم گیری، به صورت متغیرهای زبانی بیان می‌شوند که می‌توان آنها را با بازه‌های عددی بیان نمود. این بازه‌های عددی شامل اطلاعات نامطمئن خواهد بود. به عبارت دیگر عدد خاکستری به عددی اطلاق می شود که مقدار دقیق آن نامشخص است اما بازه‌ای که مقدار آن را در بر می گیرد شناخته شده است. یک عدد خاکستری می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:

عدد خاکستری

مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...


دسته بندی :
برچسب‌ها: اعداد فازی, اعداد خاکستری, تفاوت اعداد فازی و خاکستری, منطق فازی, تحلیل آماری پایان نامه

 

نظریه مجموعه­ های فازی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:18 - جمعه 20 تیر1393

نظریه مجموعه های زیر بنای ریاضیات مدرن می باشد . در این نظریه مجموعه ها بصورت گروه معینی از اشیاء تعریف می شوند . به عبارت دیگر هر مجموعه با یک ویژگی خوشتعریف مشخص می شود . اگر یک شیی مفروض ، دارای آن ویژگی باشد عضو مجموعه متناظر است والافلا . مثلاً اگر مجموعه مرجع X ، مجموعه اعداد حقیقی فرض شود و P ویژگی « بزرگتر از ده بودن » باشد ، آنگاه P یک ویژگی خوشتعریف است که یک مجموعه ، مثلاً مجموعه A با آن متناظر می شود، چرا که می توان با قاطعیت گفت آن عدد بزرگتر از ده و این عدد کوچکتر از ده می باشد .مطالعه بیشتر در ادامه مطلب....


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آلفا برش, ترکيب روابط فازی, تعريف تابع عضويت, تعریف مفاهیم فازی, رابطه فازی

 

مدل انتقالی برای تحلیل داده های طولی با پاسخ های دو متغیره ی آمیخته ی اسمی و ترتیبی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:49 - جمعه 20 تیر1393

در بسیاری از مطالعات طولی، پاسخ های دو متغیره ی آمیخته ی ترتیبی و اسمی اندازه گیری می شوند. در این مطالعات هدف، بررسی اثر متغیر های کمکی بر روی پاسخ های وابسته به زمان است. یک تحلیل رگرسیونی برای این نوع داده ها، باید همبستگی بین پاسخ ها در طول زمان را در نظر گیرد. برای تحلیل این پاسخ های اسمی- ترتیبی، با استفاده از یک روش وزن دهی مناسب، یک مدل انتقالی دو متغیره ی آمیخته ی ترتیبی و اسمی پیشنهاد شده است و سپس از روش ماکسیمم درست نمایی برای یافتن براورد پارامتر ها استفاده شده است. تابع درست نمایی در این روش به گونه ای تفکیک شده است که استفاده از نرم افزارهای موجود ممکن باشد. این روش در طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران به کار برده شده است که در آن پاسخ ترتیبی در زمان اول، طول مدت بیکاری افراد بیکار و پاسخ اسمی در زمان دوم، وضع فعالیت اقتصادی افراد است. آن چه در این مطالعه مد نظر است پیدا کردن عوامل مؤثر بر بیکار باقی ماندن و یا تغییر وضع فعالیت از بیکار به شاغل یا غیر فعال است.برای دریافت متن کامل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

                                                             


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: طول مدت بیکاری؛ وضع فعالیت اقتصادی؛ داده های طولی؛

 

آموزش نحوه محاسبه تابع دو جمله ای اصلاح شده( Exact Logistic) در نرم افزار Stata

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:15 - چهارشنبه 18 تیر1393

هنگامیکه متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دو بعدی باشد، برای پیش بینی ابعاد آن باید از روش رگرسیون دو جمله ای استفاده کرد. این روش رگرسیونی به حجم نمونه حساس است. روش اصلاح شده رگرسیون لجستیک یا دو جمله ای برای رفع این ضعف طراحی شده است. نرم افزار STATA نسخه 10 به بالا توانایی محاسبه این روش نسبتا جدید را داراست. به عنوان مثال محققی علاقه مند است متغیر هایی که سبب انتخاب یا عدم انتخاب یک برند تلفن همراه می شوند را شناسایی کند. به این منظور دو متغیر جنسیت و سابقه خرید از این برند را به عنوان متغیر های مستقل مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق 32 نفر مشارکت داشتند به دلیل کم بودن حجم نمونه استفاده از رگرسیون لجستیک معمول، امکان پذیر نیست.مطالعه یشتر در ادامه مطلب....


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: نرم افزار STATA, تابع دو جمله ای اصلاح شده در STATA, رگرسیون لجستیک, تحلیل آماری پایان نامه

 

تعیین کارایی مدل Effect Size در آزمون تحلیل واریانس One-way Anova با نرم افزار STATA

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:5 - چهارشنبه 18 تیر1393

تحلیل قدرت یا تعیین کارایی اصطلاحی عمومی است که به فرآیند تعیین حجم نمونه برای مطالعات تحقیقاتی اشاره دارد. مفهوم واقعی این عمل به احتمال تشخیص درست اثر ات در صورت وجود اشاره دارد. این فرایند با سادگی آنچه غالب افراد درباره آن تصور می کنند نیست و نیازمند پیش فرض هایی است. به واقع در شرایط مختلف پژوهشی روش های متفاوتی برای محاسبه این موضوع وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا به کارگیری این روش در آزمون تحلیل واریانس شرح داده شود.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: STATA, ;کارایی مدل Effect Size, آزمون تحلیل واریانس, تحلیل قدرت, تعیین حجم نمونه

 

محاسبه فرم های درجه دوم و لجستیک تابع تشخیصی در stata

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 17:55 - چهارشنبه 18 تیر1393

هدف اصلی تابع تشخیصی ارائه یک تابع پیش بین برای تفکیک اعضای یک جامعه بر اساس قدرت تفکیکی متغیر های مستقل وارد شده به مدل است. متغيرهايي که بهترين  تمايز را بين دو گروه قائل ميشوند هدف اوّليه تحليل تشخيصي است. متغيرهايي که بهترين قدرت تشخيص را دارند تحت عنوان متغيرهاي متمايز کننده شناخته ميشود. نظريه آغازين آن به دهه 1930 بر ميگردد، اوّلين بار اين تکنيک توسط فيشر در سال 1936 ابداع شد. در دهههاي 50 و 60 وارد حوزه علوم رفتاري شد. گاهي محققان تمايل دارند تعدادي از افراد و اشياء را به دو گروه يا چند گروه طبقهبندي کنند. هدف يافتن رويهاي است براي بدست آوردن معيارهاي پيشگو (Predictor) که با بهترين شکل آنها را طبقهبندي ميکند. در تحليل تشخيصي متغير وابسته يا معيار اندازهگيري شده در سطح اسمي (nominally-scaled criterion) است و xها فاصلهاي يا نسبي.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: آموزش STATA, فرم های درجه دوم لجستیک تابع تشخیصی در STATA, تابع تشخیصی

 

تحلیل مسیر (path analysis)

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:42 - سه شنبه 17 تیر1393

براي بررسي ارتباط بين پديده­های تصادفی، ابزارهای آماری مختلفی وجود دارد. یک راه حل ساده و ابتدایی، رسم نمودار پراکندگی است. با توجه به این نمودارها می­توان درباره نوع ارتباط بین متغیرها و همچنین شدت این ارتباط به صورت تقریبی نتیجه­گیری نمود. علاوه بر این برای به دست آوردن یک اندازه عددی از میزان ارتباط متغیرها، می­توان به محاسبه انواع ضرايب همبستگي پرداخت. اما با استفاده از این ابزارها نمی­توان به پیشگویی پرداخت. برای این منظور ابزار آماری مناسب می­تواند انواع مدل­های رگرسيونی باشد. علاوه بر این موارد ممکن است محقق به دنبال علت ارتباط­ها باشد که در این صورت باید به دنبال روش­های دیگری باشد. يكي از روش­هاي قدرتمند براي اين منظور، تحليل مسير است.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                                                   

 

                                                          


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل مسیر, اصول تحلیل مسیر, تحلیل آماری, نمودار پراکندگی

 

تحلیل داده‌های تابعی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:37 - سه شنبه 17 تیر1393

در آمار کلاسیک ما به بررسی پدیده‌هایی می‌پردازیم که عموماً به صورت متغیرهای عددی یا برداری هستند؛ ولی گاهاً در عمل با پدیده‌هایی مواجه می‌شویم که تابعی از یک متغیر پیوسته هستند؛ به این نوع داده‌ها، "داده‌های تابعی" می‌گویند. در گذشته این سری داده‌ها را در قالب تحلیل‌ چندمتغیره بررسی و تفسیر می‌شد؛ ولی در این روش‌ها ماهیت اصلی این داده‌ها نادیده گرفته و این خود باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شد و از طرف دیگر امکان بررسی برخی مشخصاتی که در طول زمان اندازه‌گیری می‌شود مثل مشتقات مرتبه اول و دوم، وجود نداشت. اما با ظهور و گسترش روشی جدید با عنوان "تحلیل داده‌های تابعی"، امکان بررسی این پدیده‌ها در چارچوب صحیح و با درنظر گرفتن ماهیت اصلی آن فراهم گردید.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: Functional Data Analysis, تحلیل داده‌های تابعی, داده‌های تابعی, رمسی, سیلورمن

 

دانلود کتاب «نخستین درس آماره های ترتیبی»

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 13:58 - سه شنبه 17 تیر1393

دانلود کتاب «نخستین درس آماره های ترتیبی»

 

 

 

کتاب نخستین درس آماره‌های ترتیبی نوشته بی.سی.آرنولد-ان.بالاکریشنان-اچ.ان.نگاراجا ترجمه دکتر حسنعلی آذزنوش را از لینک زیر دانلود کنید.
 
                                            

دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: استنباط آماری, آماره‌های ترتیبی, نظریه مجانبی, آماره های ترتیبی از چند توزیع خاص

 

تعیین خطای نوع دوم در آزمون t وابسته در نرم افزار R

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:15 - دوشنبه 16 تیر1393

تعیین خطای نوع دوم که به آن تحلیل قدرت نیز اطلاق می شود دو کارکرد مهم در تحقیقات دارد:

• تعیین حجم نمونه برای کاهش رخداد خطای نوع دوم قبل از انجام تحقیق بر اساس انتظارات محقق
• محاسبه میزان رخداد خطای نوع دوم پس از ارائه نتایج
نرم افزار های متعددی برای این کار وجود دارند که در این بین نرم افزار R از قابلیت های بالایی برای این کار به شکل تخصصی برخوردار است. در این مقاله برای آزمون t مستقل این محاسبات انجام شده است.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب...


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: نرم افزار R, خطای نوع دوم, تحلیل قدرت, آزمون تی, تحلیل آماری پایان نامه

 

منطق فازی چیست؟

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:1 - دوشنبه 16 تیر1393

حتما بارها  شنیده‌اید که کامپیوتر از یک منطق صفر و یک تبعیت می‌کند. در چارچوب این منطق، چیزها یا درستند یا نادرست، وجود دارند یا ندارند. اما انیشتین می‌گوید: <آن‌جایی که قوانین ریاضیات (کلاسیک) به واقعیات مربوط می‌شوند، مطمئن نیستند و آنجا که آن‌ها مطمئن هستند، نمی‌توانند به واقعیت اشاره داشته باشند.> هنگامی که درباره درستی یا نادرستی پدیده‌ها و اشیایی صحبت می‌کنیم که در دنیای واقعی با آن‌ها سروکار داریم، توصیف انیشتین تجسمی است از ناکارآمدی قوانین منطق کلاسیک در علم ریاضیات. از این رو می‌بینیم اندیشه نسبیت شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد. در این مقاله می‌خواهیم به اختصار با منطق فازی آشنا شویم. منطقی که دنیا را نه به صورت حقایق صفر و یکی، بلکه به صورت طیفی خاکستری از واقعیت‌ها می‌بیند و در هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته‌است.مطالعه بیشتر در ادامه مطلب....

دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: منطق فازی, دنیای فازی, پیشینه منطق فازی, نظریه احتمالات, کاربرد منطق فازی

 
 
 
 

تحلیل آماری (65)     مشاوره آماری (55)     تحلیل آماری پایان نامه (53)     spss (40)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     آمار (28)     تحلیل عاملی (27)     دانلود پرسشنامه (27)     مدل یابی معادلات ساختاری (22)     نرم افزار SPSS (21)     اس پی اس اس (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     جامعه آماری (20)     پایان نامه (20)     رگرسیون (19)     لیزرل (19)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     متغیرها (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش (13)     آموزش spss (11)     Lisrel (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     نرم افزار اس پی اس اس (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     SEM (8)     نمونه گیری (8)     تحلیل رگرسیون (8)     نرم افزار r (7)     حجم نمونه (7)     میانگین (7)     ضریب همبستگی (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     رگرسیون لجستیک (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     نرم افزار sas (6)     طرح آزمایش ها (6)     پرسشنامه (6)     تحلیل واریانس (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     تحلیل پروژه (6)     سری های زمانی (5)     واریانس (5)     آموزش اس پی اس اس (5)     تحلیل اماری (5)     تعیین حجم نمونه (5)     AHP (5)     تحلیل پایان نامه (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (4)     MANOVA (4)     ماتریس همبستگی (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     اکسل (4)     رگرسیون خطی (4)     منطق فازی (4)     Sas (4)     آموزش آمار (4)     همبستگی (4)     آمار توصیفی (4)     آزمون های آماری (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     طرح آزمایشها (4)     تحلیل خوشه ای (4)     نمونه آماری (4)     PLS (3)     AMOS (3)     جدول مورگان (3)     امید ریاضی (3)     من ویتنی (3)     آزمون های پارامتریک (3)     قضیه حد مرکزی (3)     نرم افزار MINITAB (3)     آموزش لیزرل (3)     انحراف معیار (3)     آزمون فرض (3)     طراحی پرسشنامه (3)     پروژه آماری (3)     نرم افزار لیزرل (3)     مشاوره (3)     آموزش نرم افزار (3)     پیش بینی (3)     امار (3)     Matlab (3)     جغرافیا (3)     minitab (3)     نرم افزار مطلب (3)     اسمیرنوف (3)     روایی پرسشنامه (3)     تحلیل اکتشافی (3)     تحلیل تاییدی (3)     ناپارامتری (3)